0%

E-commerce Manager

E-commerce Manager
Miejsce pracy: Kraków
Do Twoich zadań będzie należeć:
 • Koordynowanie pracy zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż w e-commerce w Polsce, rozwój platformy sprzedażowej (znajomość Prestashop),
 • Monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie kluczowych KPIs,
 • Znajomość i optymalizacja sklepu eCommerce w zakresie UX/UI oraz customer journey, mająca na celu dostosowywanie go do potrzeb użytkowników oraz skuteczne zwiększanie konwersji.
 • Śledzenie trendów rynkowych w zakresie e-commerce i m-commerce,
 • Analizowanie rentowności działań marketingowych oraz przygotowywanie rekomendacji mających na celu jej zwiększenie,
 • Stosowanie narzędzi i metod badania ruchu internetowego oraz analizowania efektów prowadzonych kampanii SEO / SEM, Social Media w tym Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, GMC,
 • Analiza danych biznesowych, raportowanie wyników oraz propozycje rozwoju e-commerce.
Chcemy z Tobą pracować, jeśli:
 • Posiadasz minimum trzyletnie doświadczenie w obszarze e-commerce na podobnym stanowisku,
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu wielu projektów jednocześnie oraz potrafisz efektywnie zaplanować i zorganizować pracę swoją oraz zespołu,
 • Możesz pochwalić się doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi,
 • Swobodnie posługujesz się j. angielskim,
 • Lubisz analizować dane i potrafisz wyciągać z nich właściwe wnioski,
 • Znasz na wysokim poziomie systemy służące do rozwoju i analizy e-commerce, narzędzia e-marketingowe, excel oraz język angielski.
Za Twoje zaangażowanie oferujemy:
 • Realny wpływ na rozwój firmy,
 • Szkolenia,
 • Warunki zatrudnienia zależne od Twojego doświadczenia,
 • Narzędzia pracy niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475, rekrutacji na stanowisko E-commerce Manager.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475.

Jestem świadomy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na jej podstawie.”

CV bez klauzuli o treści jak wyżej nie będą brane pod uwagę i zostaną zniszczone.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Vivaldi Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krośnie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 92, 38-400 Krosno, NIP: 684-264-66-22, REGON: 367675475.

Dane osobowe są przetwarzane dla celu realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy o pracę, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celu przyszłych rekrutacji. Zgoda będącą podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata ma charakter dobrowolnej, a brak wyrażenia zgody, spowoduje brak możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Kandydat w każdym momencie ma prawo do wycofania zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem tejże zgody.Dane osobowe kandydata będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział. W przypadku wyrażenia dodatkowej, odrębnej zgody na udział kandydata w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, którego upływ nastąpi z końcem roku kalendarzowego, chyba że zgoda zostanie wcześniej cofnięta.

Dane osobowe kandydata, mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w procesie rekrutacji. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Każdy kandydat, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, w tym żądania kopii danych, a ponadto prawo żądania ich sprostowania (aktualizacji), usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zacznij wpisywać swoje wyszukiwanie powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać.