Kluczowy aspekt

73Sprzedaż to kluczowa domena działania każdej firmy. Bez niej nie ma mowy o rozwoju, wzroście zatrudnienia, poprawie jakości i innowacyjności. Jest ona związana z każdym działem firmy, gdyż  bezpośrednio (nabycie surowców – dział produkcji, działania promocyjne – dział marketingu) lub pośrednio (pensje pracowników) wpływa na sukces firmy na rynku, koordynator ds. sprzedaży Przemyśl.

Koordynator sprzedaży, po rozmowie z osobami kluczowymi w dziale sprzedaży, produkcji, marketingu itd. w przedsiębiorstwie  ustali obecny status efektywności działań by następnie, wspólnie z klientami opracować koncepcję zmian, mającą na celu osiągnięcie ustalonych rezultatów (poprawę efektywności, jakości, wzrost sprzedaży).

Jeśli koordynator zna się na tym, co robi i umie powiązać ze sobą poszczególne elementy wielkiej układanki, jaką jest sprzedaż, bez problemu osiągnie cel, na jaki liczą jego klienci lub pracodawcy.

Planowanie sprzedaży

W naszej gnieźnieńskiej firmie, pewnie podobnie jak w innych firmach w całej Polsce każdy koordynator ds. sprzedaży ma narzucony określony plan sprzedażowy, który musi zrealizować w określonym terminie, koordynator ds. sprzedaży Gniezno.

a73Jak powszechnie wiadomo, sprzedaż jest bardzo ważnym elementem w działalności każdej firmy, gdyż to ona w znaczącym stopniu generuje zyski, które z kolei są informacją o kondycji finansowej firmy. Aby takie zyski osiągnąć poprzez uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży niezbędne jest odpowiednie jej zaplanowanie.

Planowanie sprzedaży powinno prowadzić w konsekwencji przede wszystkim do:

  • optymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa a co z tym idzie do obniżenia kosztów produkcji,
  • obniżenia poziomu zapasów – niższe koszty magazynowania,
  • zwiększonej dostępności towarów w miejscach użytkowania,
  • szybszego wykrywania i reagowania na zmiany w sytuacji rynkowej,
  • poprawy w kwestiach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, głównie w sferze produkcji, marketingu i finansów.

Podobnie jak większość moich kolegów z pracy nie cierpię swoich planów sprzedażowych i konieczności ich realizacji, ale nie mam innego wyjścia jak się z nimi pogodzić.